เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารพืชผัก
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  13/9/2564 - 19/9/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
           
 
อังคาร
 
           
พุธ   พส301
(3) 1,
L1
      
   พส291
(1) 2,
L1
      
    พส426
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี พส421
(3) 1,
L1
    พส444
(3) 1,
L1
  
ศุกร์  พส420
(3) 2,
L1
     พส413
(3) 1,
L1
         พส440
(3) 1,
L1
เสาร์   พส424
(3) 1,
L1
  พส466
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์   พส393
(1) 2,
L1
  พส394
(1) 1,
L1
  
       พส420
(3) 1,
L3
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47