เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  17/5/2564 - 23/5/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ศท021
(3) 1,
L1
 กจ210
(3) 1,
L1
 คศ100
(3) 5,
L1
  วท101
(3) 3,
L1
 วท102
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 7,
L1
        
อังคาร ศท011
(3) 1,
L1
 ศท011
(3) 2,
L1
 บธ201
(3) 1,
L1
  วอ101
(3) 1,
L1
  วท102
(3) 2,
L1
พุธ  กจ413
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี ศท021
(3) 1,
L1
 กจ210
(3) 1,
L1
 คศ100
(3) 5,
L1
  วท101
(3) 3,
L1
 วท102
(3) 1,
L1
 ศท022
(3) 7,
L1
        
ศุกร์ ศท011
(3) 1,
L1
 ศท011
(3) 2,
L1
 บธ201
(3) 1,
L1
  วอ101
(3) 1,
L1
  วท102
(3) 2,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47