เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  5/7/2564 - 11/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 10305111
(3) 6,
L1
 10305111
(3) 5,
L1
 10305100
(3) 2,
L1
  วท102
(3) 1,
L1
 วท101
(3) 2,
L1
      10300412
(3) 1,
L1
 10300411
(3) 2,
L1
อังคาร 10700101
(3) 1,
L1
   10400407
(3) 1,
L1
  10300411
(3) 3,
L1
 รศ101
(3) 1,
L1
      วท101
(3) 3,
L1
  
พุธ  กจ413
(3) 1,
L1
 กจ413
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี 10305111
(3) 6,
L1
 10305111
(3) 5,
L1
 10305100
(3) 2,
L1
  วท102
(3) 1,
L1
 10300411
(3) 2,
L1
      10300412
(3) 1,
L1
 วท101
(3) 2,
L1
ศุกร์ 10700101
(3) 1,
L1
   10400407
(3) 1,
L1
  วท101
(3) 3,
L1
 รศ101
(3) 1,
L1
      10300411
(3) 3,
L1
  
เสาร์  บธ201
(3) 1,
L1
     

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47