เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารปฏิบัติการรวมทางพืช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  15/8/2565 - 21/8/2565 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  พร521
(3) 1,
L3
 พร521
(3) 1,
L3
         
อังคาร  พร510
(3) 1,
L3
 พร510
(3) 1,
L3
 พร541
(3) 1,
L3
 พร541
(3) 1,
L3
    
 
พุธ
 
               
 
พฤหัสบดี
 
               
ศุกร์       พร511
(3) 1,
L3
       
        พร522
(3) 1,
L3
      
         พร511
(3) 1,
L3
    
          พร522
(3) 1,
L3
    
เสาร์ พร431
(3) 1,
L2
  พร431
(3) 1,
L2
อาทิตย์ พร431
(3) 1,
L2
  พร431
(3) 1,
L2
      
       พร431
(3) 1,
L2

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47