เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเศรษฐศาสตร์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2559  / 1 2 3  ระหว่าง  4/10/2564 - 10/10/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ศศ497
(9) 1,
L1
 
 ศศ499
(9) 3,
L1
 
 ศศ499
(9) 2,
L1
 
 ศศ499
(9) 1,
L1
 
 ศศ497
(9) 3,
L1
 
 ศศ497
(9) 2,
L1
 
อังคาร ศศ499
(9) 2,
L1
 
 ศศ497
(9) 1,
L1
 
 ศศ499
(9) 1,
L1
 
 ศศ497
(9) 3,
L1
 
 ศศ499
(9) 3,
L1
 
พุธ ศศ499
(9) 3,
L1
   
 ศศ497
(9) 1,
L1
   
 ศศ497
(9) 2,
L1
   
 ศศ497
(9) 3,
L1
   
 ศศ499
(9) 1,
L1
   
 ศศ499
(9) 2,
L1
   
พฤหัสบดี ศศ499
(9) 3,
L1
 
 ศศ499
(9) 1,
L1
 
 ศศ497
(9) 1,
L1
 
 ศศ497
(9) 2,
L1
 
 ศศ497
(9) 3,
L1
 
 ศศ499
(9) 2,
L1
 
ศุกร์ ศศ499
(9) 1,
L1
 
 ศศ497
(9) 3,
L1
 
 ศศ497
(9) 1,
L1
 
 ศศ499
(9) 3,
L1
 
 ศศ497
(9) 2,
L1
 
 ศศ499
(9) 2,
L1
 
เสาร์ ศศ497
(9) 1,
L1
 
 ศศ497
(9) 3,
L1
 
 ศศ499
(9) 3,
L1
 
 ศศ499
(9) 2,
L1
 
 ศศ497
(9) 2,
L1
 
 ศศ499
(9) 1,
L1
 
อาทิตย์ ศศ497
(9) 1,
L1
 
 ศศ499
(9) 3,
L1
 
 ศศ499
(9) 2,
L1
 
 ศศ499
(9) 1,
L1
 
 ศศ497
(9) 3,
L1
 
 ศศ497
(9) 2,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47