เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเศรษฐศาสตร์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  11/10/2564 - 17/10/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ศศ497
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 2,
L1
 ศศ498
(9) 1,
L1
อังคาร ศศ497
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 2,
L1
 ศศ498
(9) 1,
L1
พุธ ศศ497
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 2,
L1
 ศศ498
(9) 1,
L1
พฤหัสบดี ศศ497
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 2,
L1
 ศศ498
(9) 1,
L1
ศุกร์ ศศ497
(9) 1,
L1
 ศศ498
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 2,
L1
เสาร์ ศศ498
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 2,
L1
อาทิตย์ ศศ497
(9) 2,
L1
 ศศ498
(9) 1,
L1
 ศศ497
(9) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47