เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารจุฬาภรณ์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  5/7/2564 - 11/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์ คม105
(3) 1,
L1
  10303100
(3) 5,
L1
  10303108
(4) 5,
L1
 
 10303105
(3) 1,
L1
  10303100
(3) 3,
L1
  10303108
(4) 6,
L1
 
   คม100
(3) 1,
L1
  10303108
(4) 7,
L1
 
   10303100
(3) 8,
L1
  10303108
(4) 3,
L1
 
   คม100
(3) 2,
L1
  10303108
(4) 1,
L1
 
   10303100
(3) 6,
L1
  10303108
(4) 2,
L1
 
   10303100
(3) 4,
L1
  10303108
(4) 4,
L1
 
อังคาร คม320
(3) 1,
L1
  10310340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
  10300404
(3) 4,
L1
 
   พธ340
(3) 7,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
   
   พธ340
(3) 9,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
   
   10310340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
   
   พธ340
(3) 8,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
   
   พธ340
(3) 6,
L1
    
พุธ 11503100
(2) 1,
L1
     
พฤหัสบดี คม105
(3) 1,
L1
  10303100
(3) 7,
L1
  10303108
(4) 5,
L1
 
 10303105
(3) 1,
L1
  10303100
(3) 1,
L1
  10303108
(4) 6,
L1
 
   10303100
(3) 2,
L1
  10303108
(4) 4,
L1
 
      10303108
(4) 2,
L1
 
      10303108
(4) 7,
L1
 
      10303108
(4) 3,
L1
 
      10303108
(4) 1,
L1
 
ศุกร์ คม320
(3) 1,
L1
  พธ340
(3) 6,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
  10300404
(3) 4,
L1
 
   พธ340
(3) 7,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
   
   พธ340
(3) 8,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
   
   พธ340
(3) 9,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
   
   10310340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
   
   10310340
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47