เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  15/8/2565 - 21/8/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์ รศ201
(3) 1,
L1
 รศ201
(3) 2,
L1
  รศ201
(3) 3,
L1
อังคาร รศ201
(3) 5,
L1
 รศ201
(3) 4,
L1
  รศ319
(3) 1,
L1
      รศ328
(3) 1,
L1
 
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี รศ201
(3) 1,
L1
 รศ201
(3) 2,
L1
  รศ201
(3) 3,
L1
ศุกร์ รศ201
(3) 5,
L1
 รศ201
(3) 4,
L1
  รศ319
(3) 1,
L1
      รศ328
(3) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47