เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเทพ พงษ์พานิช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  27/3/2566 - 2/4/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์   รศ211
(3) 1,
L1
  รศ211
(3) 2,
L1
 รศ211
(3) 3,
L1
อังคาร รศ311
(3) 1,
L1
 รศ311
(3) 2,
L1
  รศ332
(3) 1,
L1
  รศ317
(3) 1,
L1
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี   รศ211
(3) 1,
L1
  รศ211
(3) 2,
L1
 รศ211
(3) 3,
L1
ศุกร์ รศ311
(3) 1,
L1
 รศ311
(3) 2,
L1
  รศ332
(3) 1,
L1
  รศ317
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47