เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม 80 ปี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  26/2/2567 - 3/3/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ 10800114
(3) 1,
L1
  พธ340
(3) 1,
L1
 10310340
(3) 3,
L1
  ชว330
(3) 1,
L1
 10119205
(3) 3,
L1
 10100214
(3) 1,
L1
   
   พธ340
(3) 2,
L1
 10310340
(3) 4,
L1
  ชว330
(3) 2,
L1
 10119205
(3) 2,
L1
 ผษ101
(3) 1,
L1
   
   10310340
(3) 17,
L1
 10310340
(3) 5,
L1
  ชว330
(3) 3,
L1
 10119205
(3) 1,
L1
      
   10310340
(3) 16,
L1
 10310340
(3) 6,
L1
  10302230
(3) 1,
L1
 10119205
(3) 4,
L1
      
   10310340
(3) 15,
L1
 10310340
(3) 7,
L1
   10119205
(3) 5,
L1
      
   10310340
(3) 14,
L1
 10310340
(3) 8,
L1
         
   10310340
(3) 13,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
         
   10310340
(3) 12,
L1
 10310340
(3) 10,
L1
         
   10310340
(3) 11,
L1
 10310340
(3) 1,
L1
         
    10310340
(3) 9,
L1
         
    พธ340
(3) 6,
L1
         
    พธ340
(3) 5,
L1
         
    พธ340
(3) 4,
L1
         
    10310340
(3) 2,
L1
         
อังคาร  สศ330
(3) 1,
L1
 10119209
(1) 1,
L1
 10400407
(3) 1,
L1
   10800113
(3) 1,
L1
 10119101
(3) 2,
L1
 พท310
(3) 1,
L1
 
         10119101
(3) 1,
L1
    
พุธ สด202
(3) 1,
L1
 สด202
(3) 1,
L1
         
พฤหัสบดี 10800114
(3) 1,
L1
  10310340
(3) 15,
L1
 10310340
(3) 5,
L1
  ชว330
(3) 3,
L1
 10119205
(3) 1,
L1
 10601260
(3) 1,
L1
 พท310
(3) 4,
L1
   10310340
(3) 14,
L1
 10310340
(3) 6,
L1
  ชว330
(3) 1,
L1
 10119205
(3) 5,
L1
      
   10310340
(3) 13,
L1
 10310340
(3) 7,
L1
  ชว330
(3) 2,
L1
 10119205
(3) 2,
L1
      
   10310340
(3) 12,
L1
 10310340
(3) 8,
L1
  10302230
(3) 1,
L1
 10119205
(3) 4,
L1
      
   10310340
(3) 16,
L1
 10310340
(3) 4,
L1
   10119205
(3) 3,
L1
      
   พธ340
(3) 1,
L1
 10310340
(3) 3,
L1
         
   พธ340
(3) 2,
L1
 10310340
(3) 2,
L1
         
   10310340
(3) 17,
L1
 10310340
(3) 10,
L1
         
   10310340
(3) 11,
L1
 10310340
(3) 1,
L1
         
    พธ340
(3) 3,
L1
         
    10310340
(3) 9,
L1
         
    พธ340
(3) 6,
L1
         
    พธ340
(3) 5,
L1
         
    พธ340
(3) 4,
L1
         
ศุกร์  สศ330
(3) 1,
L1
 10119206
(1) 1,
L1
 10400407
(3) 1,
L1
   10800113
(3) 1,
L1
 10119101
(3) 2,
L1
 พท310
(3) 2,
L1
 
         10119101
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47