เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม 80 ปี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  30/8/2564 - 5/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์  ชว220
(3) 1,
L1
  10302005
(4) 8,
L1
  ชว330
(3) 6,
L1
   พท310
(3) 4,
L1
 
  ชว220
(3) 2,
L1
  10302005
(4) 9,
L1
  ชว330
(3) 2,
L1
      
  ชว220
(3) 3,
L1
  10302005
(4) 7,
L1
  ชว330
(3) 8,
L1
      
  ชว220
(3) 4,
L1
  10302005
(4) 6,
L1
  ชว330
(3) 7,
L1
      
  ชว220
(3) 5,
L1
  10302005
(4) 5,
L1
  ชว330
(3) 1,
L1
      
  ชว220
(3) 6,
L1
  10302005
(4) 4,
L1
  ชว330
(3) 5,
L1
      
  ชว220
(3) 7,
L1
  10302005
(4) 3,
L1
  ชว330
(3) 4,
L1
      
  ชว220
(3) 8,
L1
  10302005
(4) 2,
L1
  ชว330
(3) 3,
L1
      
    10302005
(4) 12,
L1
        
    10302005
(4) 11,
L1
        
    10302005
(4) 1,
L1
        
    10302005
(4) 10,
L1
        
อังคาร 10200504
(3) 2,
L1
  10302100
(3) 1,
L1
  10400407
(3) 2,
L1
  10300405
(3) 3,
L1
   
    10302100
(3) 2,
L1
        
    10302100
(3) 3,
L1
        
    10302100
(3) 4,
L1
        
    10302100
(3) 5,
L1
        
    10302100
(3) 6,
L1
        
    10302100
(3) 7,
L1
        
    10302100
(3) 8,
L1
        
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี  ชว220
(3) 3,
L1
  10302005
(4) 8,
L1
  ชว330
(3) 6,
L1
   พท310
(3) 2,
L1
 
  ชว220
(3) 4,
L1
  10302005
(4) 9,
L1
  ชว330
(3) 7,
L1
      
  ชว220
(3) 6,
L1
  10302005
(4) 7,
L1
  ชว330
(3) 8,
L1
      
  ชว220
(3) 7,
L1
  10302005
(4) 6,
L1
  ชว330
(3) 5,
L1
      
  ชว220
(3) 8,
L1
  10302005
(4) 5,
L1
  ชว330
(3) 3,
L1
      
  ชว220
(3) 2,
L1
  10302005
(4) 4,
L1
  ชว330
(3) 4,
L1
      
  ชว220
(3) 1,
L1
  10302005
(4) 3,
L1
  ชว330
(3) 2,
L1
      
  ชว220
(3) 5,
L1
  10302005
(4) 2,
L1
  ชว330
(3) 1,
L1
      
    10302005
(4) 12,
L1
        
    10302005
(4) 11,
L1
        
    10302005
(4) 10,
L1
        
    10302005
(4) 1,
L1
        
ศุกร์ 10200504
(3) 2,
L1
  10302100
(3) 8,
L1
  10400407
(3) 2,
L1
    พท310
(3) 3,
L1
    10302100
(3) 7,
L1
        
    10302100
(3) 6,
L1
        
    10302100
(3) 5,
L1
        
    10302100
(3) 4,
L1
        
    10302100
(3) 3,
L1
        
    10302100
(3) 1,
L1
        
    10302100
(3) 2,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47