เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3  ระหว่าง  8/7/2567 - 14/7/2567 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์     10303100
(3) 1,
L1
   
     11200200
(3) 2,
L1
   
อังคาร     คม100
(3) 1,
L1
   
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี     11200200
(3) 4,
L1
 11200200
(3) 7,
L1
ศุกร์ 11200200
(3) 3,
L1
  11200200
(3) 6,
L1
   

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47