เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารเกษตรป่าไม้
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3  ระหว่าง  8/7/2567 - 14/7/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์      กป325
(3) 1,
L1
อังคาร   กป362
(3) 1,
L1
   
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี กป371
(3) 1,
L1
     
ศุกร์   กป451
(3) 1,
L1
   

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47