เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  15/4/2567 - 21/4/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์          11205110
(3) 1,
L1
  
          11207202
(3) 1,
L1
 
            11205110
(3) 1,
L1
อังคาร          11205213
(3) 1,
L1
 10700302
(3) 1,
L1
          10700302
(3) 1,
L1
  
พุธ  ผส363
(3) 1,
L1
  ผส363
(3) 1,
L1
  11207401
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี          11205110
(3) 1,
L1
  
          11207202
(3) 1,
L1
 
            11205110
(3) 1,
L1
ศุกร์          10700302
(3) 1,
L1
 10700302
(3) 1,
L1
เสาร์ 10300405
(3) 1,
L1
  10300405
(3) 1,
L1
 11207401
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์ 11205213
(3) 1,
L1
  11205213
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47