เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์         กช315
(3) 1,
L1
 รบ411
(3) 1,
L1
  
           10700308
(3) 2,
L1
  
           มพ202
(3) 1,
L1
 
           11207201
(3) 1,
L1
 
             10700308
(3) 2,
L1
             รบ411
(3) 1,
L1
อังคาร       กช315
(3) 1,
L1
   11204103
(3) 2,
L1
 
           10700105
(3) 1,
L1
 
           11205212
(3) 1,
L1
  
           11207322
(3) 1,
L1
 
             11205212
(3) 1,
L1
พุธ ปม612
(3) 1,
L3
         11205208
(3) 1,
L1
  
  กช300
(3) 1,
L1
        11207331
(3) 1,
L1
  
   ปม612
(3) 1,
L3
      รบ412
(3) 1,
L1
  
    ปม592
(1) 2,
L3
      11207311
(3) 1,
L1
 
    มพ201
(3) 1,
L1
     11204201
(3) 1,
L1
 
             11207331
(3) 1,
L1
             รบ412
(3) 1,
L1
             11205208
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี  กช300
(3) 1,
L1
        11205201
(3) 2,
L1
  
           11207302
(3) 1,
L1
 
           10200504
(3) 1,
L1
  
           รบ313
(3) 2,
L1
 
           11204202
(3) 1,
L1
 
             10200504
(3) 1,
L1
             11205201
(3) 2,
L1
ศุกร์           10700401
(3) 1,
L1
           11205205
(3) 1,
L1
  
           11207241
(3) 2,
L1
 
             11205205
(3) 1,
L1
เสาร์   11207102
(3) 1,
L1
   11205206
(3) 1,
L1
 11205206
(3) 1,
L1
   
   11204231
(3) 1,
L1
         
    ปม592
(1) 1,
L3
         
อาทิตย์        11205202
(3) 1,
L1
 11205202
(3) 1,
L1
   

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47