เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต ชุมพร นอกสถานที่
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  15/8/2565 - 21/8/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์      ศท021
(3) 1,
L1
   
อังคาร ศท243
(3) 1,
L1
 ศท245
(3) 1,
L1
  กท324
(3) 1,
L1
 กท221
(3) 1,
L1
      กก422
(3) 1,
L1
  
 
พุธ
 
         
พฤหัสบดี ศท243
(3) 1,
L1
 ศท245
(3) 1,
L1
  ศท021
(3) 1,
L1
   
ศุกร์   กท221
(3) 1,
L1
  กก422
(3) 1,
L1
  
      กท324
(3) 1,
L1
  
เสาร์ ศท141
(3) 1,
L1
 ศท141
(3) 1,
L1
  ศท141
(3) 2,
L1
 ศท141
(3) 2,
L1
อาทิตย์ ศท031
(3) 1,
L1
 ศท031
(3) 1,
L1
     
   ศป242
(1) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47