เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต ชุมพร ฟาร์มการประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  13/9/2564 - 19/9/2564 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
   
อังคาร พช191
(1) 1,
L1
 
พุธ
 
   
 
พฤหัสบดี
 
   
 
ศุกร์
 
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47